Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady 2022 společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) | eMan

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady 2022 společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Letošní valná hromada společnosti eMan a.s. probíhala formou mimo zasedání valné hromady - tzv. per rollam. Akcionáři zaslali svá rozhodnutí k návrhům rozhodnutí valné hromady v písemné formě. Nyní vám přinášíme oznámení výsledků hlasování.

Co je součástí rozhodnutí – o čem se rozhodovalo?

 1. Určení auditora Společnosti pro rok 2021
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 3. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021
 4. Určení auditora Společnosti pro rok 2022
 5. Schválení dodatku k pracovní smlouvě předsedy představenstva Jiřího Horyny
 6. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Michala Koška
 7. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Jana Horyny
 8. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Tomáše Čermáka
 9. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Jiřího Horyny
 10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Michala Koška
 11. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jana Horyny
 12. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Čermáka
 13. Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady
 14. Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady
 15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hanzla
 16. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

KE STAŽENÍ

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady 2022 Společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Stejnopis notářského zápisu

Oznámení výsledků bylo zveřejněno rovněž v Obchodním věstníku.

Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

RSS