Valná hromada společnosti 2021 | eMan

Valná hromada společnosti 2021

Letošní valná hromada společnosti eMan a.s. probíhá z důvodu epidemiologické situace formou mimo zasedání valné hromady - tzv. per rollam, v rámci kterého akcionáři zasílají své vyjádření k návrhům rozhodnutí valné hromady v písemné formě.

V této souvislosti jsme proto v souladu se zákonem připravili několik dokumentů, včetně návrhů rozhodnutí a pravidel pro rozhodování per rollam, kde akcionáři najdou všechny potřebné informace. Dokumenty ke stažení najdete na konci tohoto článku.

Co je součástí návrhů rozhodnutí – o čem se rozhoduje?

  • Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020
  • Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
  • Určení auditora společnosti pro rok 2021
  • Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku z minulých let společnosti

Lhůta pro doručení vyjádření končí 31. 5. 2021. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu společnosti souhlas s návrhy, platí, že s návrhy nesouhlasí.

O výsledku, včetně dne přijetí rozhodnutí, budeme akcionáře informovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 11. 6. 2021. Výsledky zároveň zveřejníme na našich internetových stránkách a najdete je také v Obchodním věstníku.

Své dotazy týkající se jednotlivých návrhů rozhodnutí či s nimi související můžete posílat na investori@eman.cz nebo poštou na adresu eMan a.s., U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7.

Podrobné informace co je hlasování formou per rollam, jak probíhá, jak platně vyplnit vyjádření akcionáře, zaslat dotaz nebo jaké dokumenty k vyjádření přiložit naleznete v dokumentu „Pravidla rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)“.

KE STAŽENÍ

 

Tomáš Čermák
Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com