Valná hromada společnosti 2022

Valná hromada společnosti eMan a.s. proběhne formou mimo zasedání valné hromady - tzv. per rollam, v rámci kterého akcionáři zasílají své vyjádření k návrhům rozhodnutí valné hromady v písemné formě.

V souladu se zákonem jsme připravili několik dokumentů, včetně návrhů rozhodnutí a pravidel pro rozhodování per rollam, kde akcionáři najdou všechny potřebné informace. Dokumenty ke stažení najdete na konci tohoto článku.

Co je součástí návrhů rozhodnutí – o čem se rozhoduje?

1. Určení auditora Společnosti pro rok 2021

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021

3. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021

4. Určení auditora Společnosti pro rok 2022

5. Schválení dodatku k pracovní smlouvě předsedy představenstva Jiřího Horyny

6. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Michala Koška

7. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Jana Horyny

8. Schválení dodatku k pracovní smlouvě člena představenstva Tomáše Čermáka

9. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva Jiřího Horyny

10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Michala Koška

11. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Jana Horyny

12. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Čermáka

13. Odvolání Michala Czinnera z funkce člena dozorčí rady

14. Volba Jana Hanzla do funkce člena dozorčí rady

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hanzla

16. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Lhůta pro doručení vyjádření končí 7. června 2022. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu společnosti souhlas s návrhy, platí, že s návrhy NEsouhlasí. VYJÁDŘENÍ JE NUTNÉ DORUČIT V ORIGINÁLE S ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM.

Představenstvo společnosti by tímto rádo vyzvalo akcionáře k hlasování alespoň o posledním návrhu, tedy o změně stanov Společnosti. 

O výsledku, včetně dne přijetí rozhodnutí, budeme akcionáře informovat bez zbytečného odkladu. Výsledky zároveň zveřejníme na našich internetových stránkách a najdete je také v Obchodním věstníku.

Své dotazy týkající se jednotlivých návrhů rozhodnutí či s nimi související můžete posílat prostřednictvím připraveného formuláře (najdete jej v odkazech níže) na investori@eman.cz nebo poštou na adresu eMan a.s., U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7.

Podrobné informace co je hlasování formou per rollam, jak probíhá, jak platně vyplnit vyjádření akcionáře, zaslat dotaz nebo jaké dokumenty k vyjádření přiložit naleznete v dokumentu „Pravidla rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)“.

KE STAŽENÍ

Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

RSS