Xamarin: Struktura Android projektu (díl 5) | eMan

Xamarin: Struktura Android projektu (díl 5)

V dalším dílu našeho seriálu na téma Xamarin se pustíme do představení struktury Android projektu, která je od iOS zcela odlišná.

struktura_android_projektu_1

Android projekt je opět součástí celého solutionu, stejně jako v případě iOS. Opět jsou zde k dispozici známé položky z iOS projektu Properties a References. A ani jejich struktura se příliš neliší. Properties obsahuje soubor AssemblyInfo s matadaty a verzí projektu. Navíc je v něm tzv. AndroidManifest. Tento soubor má obdobnou funkci jako Info.plist v iOS. Je v něm definice verze aplikace, permissions pro přístup k různým senzorům, aplikačním ikonám apod. V rámci References jsou k dispozici lokální knihovny, projekty a nuget balíčky k projektu.

struktura_android_projektu_2

Editace Android Manifestu

Resources

Složka obsahující složky s definici UI. To zahrnuje layouty, obrázky, definice barev atd. (veškeré definice jsou napsané v XML). Google zvolil pro rozdělení pro různé definice zobrazení rozšířené názvy složek. Jako příklad bych uvedl složky pro definice ikonek:

  • drawable
  • drawable-mdpi
  • drawable-hdpi
  • drawable-xhdpi

Definice všech složek:

  • Drawable – složka obsahující obrázky. Protože Android podporuje několik druhů displejů, je nutné obrázky připravit pro různá rozlišení.
  • Layout – definice layoutů obrazovek
  • Colors – složka s definicí barev
  • Arrays – definice statických polí např. pro preferences
  • Values – složka obsahující definice jazykových stringů

 

struktura_android_projektu_3

Příklad definice layoutu

Kromě těchto složek a jejich souborů je zde vidět i soubor Resource.Designer, který automaticky přiřazuje definovaným resourcům identifikátor. Pokud se identifikátor automaticky nepřiřadí, je potřeba REBUILD projektu.

Ostatní

Ostatní soubory jsou tvořené už jen .cs soubory. Například MainActivity, která definuje logiku základní obrazovku v Androidu. Stejně jako v iOS je zde přítomná i obrazovka s komponenty.

Další krok

V dalším díle se podíváme na principy psaní společného kódu.

Předchozí díly seriálu:

Xamarin: Struktura iOS projektu (díl 4)

Xamarin: Hello world ve Visual Studiu (díl 3)

Xamarin: První kroky (díl 2)

Xamarin: Představujeme nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací (díl 1)

Profilový obrázek
Vojtěch Mádr
Xamarin project manager

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com