iLifesaver | eMan
iLifesaver thumbnail

iLifesaver

Aplikace iLifesaver je unikátní službou, která vám může zachránit život. Je společníkem, který v případě nehody, úrazu při sportovní aktivitě nebo náhlé zdravotní komplikaci automaticky přivolá pomoc. Pomůže v situaci, kdy běží o minuty. A o život.

Klient:

ArtOfAll s.r.o.

Realizace:

2014

promo_grafika_ilifesaver

iLifesaver je unikátní služba, která může pomoci zachránit lidský život. Pokud by se dostal uživatel služby z důvodu nehody, zranění nebo zdravotních problémů do situace ohrožující jeho život, vyšle mobilní aplikace iLifeSaver nouzový signál na nouzový kontakt zadaný uživatelem.

iLifesaver na bezpečí uživatele dohlíží 24 hodin denně po 365 dnů v roce, ať se nachází kdekoli na světě. Globálně dostupná služba je provozována a vyvíjena v České republice.

 

Příklady využití

1) Horská túra. Milovník vysokohorské turistiky plánuje celodenní pěší túru po hřebenech. V aplikaci nastaví čas plánovaného příchodu do cílového bodu. Během cesty aplikace automaticky zaznamenává trasu. Pokud se v čase plánovaného ukončení túry uživatel nenachází v cíli nebo v jeho blízkosti, je situace automaticky vyhodnocena jako potenciálně nouzová. Aplikace automaticky vyrozumí nouzový kontakt a předá základní informace (aktuální nebo naposledy zaznamenaná poloha, informace o trase, základní údaje o uživateli apod.).

2) Cyklovýlet. Cyklista se vydá na celodenní vyjížďku na kole. Pokud se uživatel po definovanou dobu nepohybuje (aplikace vyhodnocuje údaje pomocí GPS a dalších senzorů v mobilním telefonu), může se jednat o situaci, kdy došlo k nehodě a uživatel není schopný pohybu ani komunikace. Aplikace automaticky vyrozumí nouzové kontakty uživatele, které mohou přivolat pomoc.

3) Senior. Příbuzní se strachují o člena rodiny v pokročilém věku, který v nedávné době prodělal srdeční příhodu a hrozí recidiva. Mobilní aplikace ve zvolených časových intervalech vyžaduje reakci seniora. Pokud člověk na výzvy aplikace nereaguje, je situace vyhodnocena jako potenciálně nouzová. Aplikace pak na situaci automaticky upozorní nouzové kontakty – rodinné příslušníky.

 

Součásti řešení

  • mobilní aplikace pro iPhone
  • web určený pro prezentaci a prodej služby

Stěžejní roli ve celém ekosystému hraje mobilní aplikace, prostřednictvím které uživatel zadává veškeré informace o plánovaných cestách nebo sportovních aktivitách, které jsou pak následně předmětem automatického dohledu. V případě, že aplikace vyhodnotí situaci jako nouzovou, je automaticky kontaktován nouzový kontakt zadaný uživatelem (např. příbuzní nebo přátelé). Tyto aktivity mají vést k přivolání pomoci nebo zrušení případného “planého poplachu”. Mobilní aplikace je k dispozici pro platformu iOS (iPhone).

Web iLifeSaver slouží jako prodejní a komunikační kanál. Přes web jsou realizovány registrace do služby, platby a uživatelská podpora.

EMAN EUROPE

eMan s.r.o.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com