Rozšířená realita (Augmented Reality) | eMan

Rozšířená realita (Augmented Reality)

Mobilní aplikace díky technologii rozšířené reality dostávají zcela nový rozměr.

Rozšířená realita, anglicky Augmented Reality (AR), je technologie pro doplňování reálného obrazu o další textové informace nebo grafické objekty, a to v reálném čase.

Může se jednat například o doplnění “živého” obrazu z kamery mobilního telefonu o informace o objektech, které se nacházejí v zorném poli uživatele (např. názvy budov, hodnocení restaurací apod.).

augmented-reality

Disponujeme know-how a zkušenostmi v oblasti implementace rozšířené reality v mobilních aplikacích. Máme zkušenosti také s realizací velkých projektů pro nadnárodní značky.

Kontaktujte nás pro více informací

Mobilní aplikace v reálném čase vkládá do obrazu z kamery generovaný obsah. Může se jednat o texty, statickou grafiku, video, 3D animace apod.

To, kam je objektiv kamery mobilního telefonu právě namířen, aplikace zjišťuje prostřednictvím neustálého vyhodnocování údajů získaných z vestavěného čipu GPS, kompasu a akcelerometru. Tyto informace jsou nezbytné například u mobilních aplikací určených pro turisty, které zobrazují informace o památkách a jiných zajímavých objektech.

U dalšího typu mobilních aplikací se využívá rozpoznávání objektů v obraze získaném z kamery v mobilním telefonu nebo např. webkamery v notebooku. Po rozpoznání předlohy (např. loga nebo obrazce) je do obrazu vkládán generovaný obsah (může se jednat například o animovanou postavu pohybující se na obálce časopisu).

Pilsner-Stories-screenshots-App-Store

 

Příklady využití

Prvek rozšířené reality lze využít v rámci mnoha druhů aplikací. Jediným omezením je pouze fantazie. V následujícím výčtu jsou uvedeny příklady využití.

Navigace a průvodci (turistika, galerie)

Nakupování

TV

Tisková média – noviny, časopisy

Reklama (inzeráty, katalogy, letáky)

Technologie rozšířené reality může uživatelům přinést nové, neotřelé a přirozenější způsoby interakce s mobilní aplikací.

Sledujte nás

Kontakt

+420 222 202 222
info@eman.cz

Sídlo a hlavní kancelář:
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7

Pobočka Hradec Králové:
Šimkova 1224/2B
500 03 Hradec Králové

Pobočka Plzeň:
Teslova 1266/7
301 00 Plzeň

Pobočka Mladá Boleslav:
Palackého 267
293 01 Mladá Boleslav