Temná strana agile vývoje: Náš klient, naše spřízněná duše (3/5) | eMan

Temná strana agile vývoje: Náš klient, naše spřízněná duše (3/5)

eMan

Agile manifesto představuje velice funkční a efektivní koncept. Nadnárodní korporace si ho ale občas vykládají po svém a překrucují jeho myšlenky. Proto když mluvím o temné straně Agile, musím také věnovat čas nebezpečí nerozumně navrženého návrhu vypracování projektu ze strany klienta.

Agile může být úspěšný, pouze když všechny strany chápou jeho fungování a limity. Svoboda, kterou tato metodika nabízí, je vykoupena důsledností nejen ze strany vývojářů ale i zadavatele. Pokud nemáte kapacitu věci přesně plánovat a dodržovat předem stanovený postup, agile pro vás není ta pravá volba. Tady se dostáváme k problémům, které se často objevují při spolupráci s velkými nadnárodními společnostmi. V takovém případě se k návrhu vyjadřuje velké množství lidí, jejichž komentáře často přichází velmi nahodile.

V rámci agile metodiky se klient také může uchýlit k uvažování typu „fixed price”, které je základem pro zakázkový vývoj. Zadavatel tak často vyžaduje splnění spíše formálních než obsahových cílů. A protože nemá dostatečný vhled do oblasti IT/SW vývoje, může mít potíže s pochopením blockerů a dalších výzev developmentu. Zpravidla pak klient očekává postupné dodávání softwaru spolu s možností neustálých změn v zadání. A tak často v rámci celého procesu zasahuje i do neaktuálních věcí.

Uvedu příklad: Klient schválí design formuláře přihlašování a vývojáři na něm začnou pracovat. Už jsou skoro hotovi, když se klient rozhodne přidat do formuláře zbrusu nové speciální políčko. A všechno se tím změní.

V představách klienta totiž SCRUM dává možnost měnit kdykoliv bezmála cokoliv. Nelogicky tak upravují cíle pro jednotlivé iterace. Agile metodika pro své fungování naopak potřebuje závazné potvrzení jednotlivých celků a orientaci na dodávání menších ale funkčních částí celého projektu.

Správným postupem by tedy bylo, kdyby klient zahrnul své nové políčko až do další iterace. (Ideální by samozřejmě bylo, pokud by věděl, že políčko bude potřebovat již při zadávání aktuálního softwarového celku.)

Kromě disciplíny a schopnosti plánování Agilní vývoj vyžaduje také komunikaci face to face. Zejména při zadávání projektu. Tímto způsobem je možné si s klientem předat jasnou definicí zadání a vzájemně dobře pochopit problematiku a následující postup.

U nadnárodních korporací je v tomto okamžiku také nutné připočíst časté problémy s různými časovými pásmy, ve kterých se účastníci projektu nachází. A, což je mnohem komplexnější problematika, počítat s právními rozdílnostmi daných zemí.

Nicméně stále se jedná pouze o řešitelné překážky. Nerad bych vás vystrašil — k tomu se dostaneme až příště, ve čtvrté části tohoto seriálu, který popisuje, jak by svět vypadal bez projekťáka a dobře nastaveného rozpočtu. 

Dmytro Trofymchuk
Dmytro Trofymchuk
Division Director

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com