Mobile Device Management | eMan

Mobile Device Management

Správu flotily mobilních zařízení ve vaší firmě pozvedneme o úroveň výše.

Mobile Device Management

Nabízíme služby v oblasti hromadné správy mobilních zařízení (Mobile Device Management). Jestliže hledáte nástroj pro snadnou a levnou správu mnoha mobilních telefonů a tabletů ve vaší organizace, pak Mobile Device Management (MDM) je správnou volbou.

  • Implementace nástrojů pro hromadnou správu mobilních zařízení.
  • Nabízíme špičková světová řešení: AirWatch, Mobile Iron a SAP Afaria.
  • Nasazení v praxi přináší konkrétní přínosy – vyšší bezpečnost firemních dat, finanční úspory a zvýšení efektivity.
  • Elegantní řešení problémů souvisejících s používáním mobilních zařízení ve vlastnictví zaměstnanců ve firmách (BYOD).
mobile-device-management-mdm-eman

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti hromadné správy mobilních zařízení (Mobile Device Management). Nabízíme nejlepší světové produkty AirWatch, MobileIron a SAP Afaria.

Kontaktujte nás pro více informací

Hlavní oblasti využití správy mobilních zařízení

Typické součásti řešení

Centrální správa mobilních zařízení

Konzole pro správu firemních mobilních zařízení umožňuje pohodlnou správu z jednoho místa. Z webového rozhraní lze kdykoli a kdekoli v reálném čase sledovat komplexní statistiky i podobné informace o spravovaných mobilních telefonech a tabletech ve vlastnictví firmy, sdíleném vlastnictví nebo ve vlastnictví zaměstnance. Z konzole je možné na dálku provést například i zablokování nebo kompletní smazání mobilního zařízení (například v případě krádeže nebo ztráty). Spravovat lze zařízení s operačními systémy iOS (iPhone, iPad), Android, Windows Phone, BlackBerry a Symbian.

Správa skupin uživatelů

Efektivní hromadná správa mobilních zařízení se neobejde bez pohodlné centrální správy skupin uživatelů. Je možné využít již existující firemní adresáře (AD/LDAP). Jednotlivé skupiny uživatelé mohou mít přiděleny různé profily mobilních zařízení, aplikace a přístupová práva.

Autentizace uživatelů

Mobile Device Management podporuje autentizaci uživatelů v průběhu přidávání mobilních zařízení do firemní sítě. Lze tak jednoduše řídit přístup jednotlivých uživatelů k firemním datům a aplikacím. Je podporována autentizace prostřednictvím uživatelského jména a hesla, přihlašování prostřednictvím AD/LDAP, SAML, tokenu nebo proxy autentizace.

Přidávání zařízení (Device Enrollment)

Přidávat nová mobilní zařízení do centrální správy mohou provádět správci nebo sami koncoví uživatelé. Správci mohou nová zařízení přidávat také hromadně a mohou definovat politiky týkající se přidávání nových zařízení pro jednotlivé uživatele nebo zařízení. Uživatelé mohou nová zařízení přidávat do správy prostřednictvím speciálních mobilních aplikací, SMS nebo prostřednictvím webu.

Profily mobilních zařízení

Správci disponují nástroji pro konfiguraci zařízení, kontrolu přístupu a nastavování bezpečnostních politik. Každé mobilní zařízení pod firemní správou pak ovlivňují nastavení a politiky stanovené na úrovni celé organizace, skupiny uživatelů nebo jednotlivých uživatelů. Takto lze řídit například přístupová hesla, omezení přístupu k obsahu nebo aplikacím, nastavovat wi-fi, konfigurovat e-mailové klienty, omezovat použití zařízení na základě jeho aktuální polohy (geo-fencing), denní doby nebo typu vlastnictví zařízení.

Informace o uživatelích a jejich zařízeních

Ke každém uživateli jsou k dispozici podobné informace o jím využívaných zařízeních včetně uživatelských profilů, nainstalovaných aplikacích, obsahu, certifikátech apod. Ke každému uživateli a zařízení existuje podrobný záznam událostí (log).

Device Commands

Spravovaná mobilní zařízení je možné řídit prostřednictvím vzdálených příkazů. Lze takto získávat informace o zařízení nebo provádět různé akce, jako je například reset hesla, zaslání zprávy, uzamčení zařízení, zjištění aktuální polohy zařízení, nastavení roamingu, vzdálený pohled na displej zařízení, synchronizace dat nebo provedení kompletního vymazání.

Automatické sledování dodržování bezpečnostních politik v reálném čase

MDM řešení automaticky detekuje neautorizované uživatele, ztracená nebo zcizená zařízení a další bezpečnostní rizika. V případě detekce hrozby jsou administrátoři automaticky upozorněni a ohrožená zařízení a přístup k e-mailu, aplikacím a firemním datům může být automaticky zablokován.

Logování událostí (Event Logging)

Veškeré události týkající se mobilních zařízení nebo správcovské konzole jsou průběžně monitorovány a ukládány. Kdykoli pak lze dohledat podrobné informace o provedených akcích včetně operací prováděných správci. Události je možné filtrovat například podle typu nebo stupně závažnosti.

Reporty a statistiky v reálném čase (Real-time Dashboards)

Správci mobilních zařízení mají k dispozici podrobné reporty a statistiky týkající se spravovaných mobilních zařízení. K dispozici je například seznam spravovaných zařízení, informace aktivitě mobilních zařízeních, datových přenosech, nastavení roamingu, podrobné informace o uživatelích apod. Vzhled reportů lze nastavovat na míru, k dispozici jsou formáty HTML, CSV, Excel, PDF aj.

Nabízené produkty

Airwatch_logo MobileIron-Logo sap-logo

Mobile Device Management vám přinese úspory, zvýšení bezpečnosti a efektivity při používání mobilních zařízení ve vaší firmě.

Uniqa_logo_color

 

Sledujte nás

Contact

EMAN EUROPE
eMan s r.o.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Czech Republic

+420 222 202 222
info@emanprague.com

EMAN NORTH AMERICA
eMan Solutions LLC.
Tower Executive Suites
19901 Southwest Fwy
Sugar Land, TX 77479
United States of America

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com