Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Radka Bečvářová a Daniel Kubový se určují ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů jako osoby příslušné k výkonu činnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

Radka Bečvářová, Chief People Officer
+420 724 964 562, radka.becvarova@eman.cz

Daniel Kubový, Chief Finance Officer
+420 774 077 565, daniel.kubovy@eman.cz