Zásady ochrany osobních údajů eMan a.s

Vážíme si vašeho soukromí.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů je společnost eMan a.s., IČO: 272 03 824, se sídlem U Pergamenky 1145/12, Praha 7, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C104209 u Městského soudu v Praze (zkráceně jen „eMan“ nebo jen „správce“). 1.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují zpracování osobních údajů návštěvníků (dále jen „uživatel“) webových stránek eMan (zkráceně jen „webové stránky“), a osobní údaje dalších osob, se kterými v rámci své činnosti přijdeme do kontaktu při různých příležitostech, a to buď osobně nebo telefonicky nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.  

2. Newsletter a další obchodní sdělení

2.1. Pro účely zasílání obchodních sdělení jsme s vaším souhlasem oprávněni zpracovávat vámi poskytnutou e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, informace o vašem profilu na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, Google plus apod.) a případně další údaje, které nám prostřednictvím příslušného formuláře poskytnete. 2.2.  Zasílání obchodních sdělení zahrnuje zejména:

  • zasílání informačního newsletteru;
  • zasílání pozvánek na akce a konference, související s činností eMan nebo kterých se eMan sám účastní;
  • nabídky a oznámení našich klientů a obchodních partnerů.

2.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje pro uvedený účel zpracováváme po dobu 3 let od jejich poskytnutí. 2.4. Osobní údaje zpracováváme sami a předáváme třetím osobám k dalšímu zpracování, vždy však pouze pro uvedený účel. Další zpracovatelé jsou uvedeni dále v těchto Zásadách v článku „Příjemci osobních údajů“. 2.5.  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat na adrese privacy@eman.cz nebo kliknutím na odhlašovací odkaz přímo v těle konkrétního obchodního sdělení.  

3. Evidence zájemců o zaměstnání

3.1. Pro účely evidence uchazečů o zaměstnání jsme s vaším souhlasem oprávněni zpracovávat vámi poskytnutou e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, informace o vašem profilu na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, Google plus apod.), informace týkající se profesní historie, dosaženého vzdělání, kvalifikace, a zkušeností, fotografie a případně další údaje, které nám poskytnete, a to včetně případů, kdy jsou tyto osobní údaje zahrnuty v připojeném životopise. 3.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje pro uvedený účel zpracováváme po dobu 24 měsíců od jejich poskytnutí. 3.3. Osobní údaje zpracováváme sami a předáváme třetím osobám k dalšímu zpracování, vždy však pouze pro uvedený účel. Další zpracovatelé jsou uvedeni dále v těchto Zásadách v článku „Příjemci osobních údajů“. 3.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uchazečů o zaměstnání můžete kdykoliv odvolat na adrese privacy@eman.cz.  

4. Marketingové a reklamní účely

4.1. Pro účely realizace marketingových soutěží a zadávání a správu reklamních kampaní a dále pro účely tvorby personalizované reklamy a remarketingové aktivity jsme s vaším souhlasem oprávněni zpracovávat vámi poskytnutou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a identifikátor vašeho profilu na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, Google plus apod.). Pro stejný účel jsme oprávněni zpracovávat i technické prostředky jako jsou soubory cookies jak je uvedeno dále v těchto Zásadách. 4.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje pro uvedený účel zpracováváme po dobu 6 měsíců od jejich poskytnutí. 4.3. Osobní údaje zpracováváme sami a předáváme třetím osobám k dalšímu zpracování, vždy však pouze pro uvedený účel. Další zpracovatelé jsou uvedeni dále v těchto Zásadách v článku  „Příjemci osobních údajů“. 4.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a reklamní účely můžete kdykoliv odvolat na adrese privacy@eman.cz.  

5. Zabezpečení osobních údajů

5.1. eMan dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). eMan klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. 5.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů v systémech eMan je ze strany eMan pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme. 5.3. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a automatizovaně. Osobní údaje jsou ukládány v elektronické podobě v data centrech umístěných v EU a v dále uvedených případech v USA. Veškeré registrace a přihlašovací procesy probíhají skrze bezpečný HTTPS protokol užívající 128 bitové nebo 256-bitové šifrování. SSL certifikát Let’s Encrypt je poskytován organizací Internet Security Research Group, 1 Letterman Drive, Suite D4700, San Francisco, CA 94129, USA.  

6. Příjemci a předávání do třetích zemí

6.1.  V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány eManem a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s eManem. 6.2. eMan dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro eMan pro účely, které eMan stanoví. 6.3. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které eMan využívá a s jejichž zapojením poskytnutím souhlasu pro uvedený účel vyjadřujete svůj souhlas, patří:

Zpracovatel Nástroj Účel
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google Adwords, Google Analytics DoubleClick Online marketing Analýza návštěvnosti
The Rocket Science Group, LLC. 675 Ponce de Leon, Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA Mailchimp Zasílání sdělení
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland Dublin 2 Facebook Facebook PixelFacebook audience Online marketing
LinkedIn Ireland Unlimited Company LinkedIn Zasílání sdělení Online marketing
Seznam.cz, a.s., Sklik Online marketing
Workable Software Limited, 21a Kingly Street, 2nd Floor, London, W1B 5QA Workable Evidence uchazečů

 

7. Poučení o právech ve vztahu k osobním údajům

7.1. Berete na vědomí, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete požádat správce či příslušného zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a vaše osobní údaje blokovali resp. omezili jejich zpracování, provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali resp. provedli výmaz. 7.2. Berete na vědomí, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (plnění smlouvy a zkvalitňování webových stránek). 7.3. Berete na vědomí, že máte právo nám poskytnuté osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo je předat jinému správci s tím, že máte právo na to, aby osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. 7.4. Berete na vědomí, že máte právo obrátit se s případnou stížností na správce prostřednictvím e-mailu privacy@eman.cz anebo přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

8. Cookies, technické prostředky a další nástroje

8.1. Berete na vědomí, že za účelem zajišťování fungování a kvality webových stránek, zvyšování uživatelského komfortu, jakož i provádění dalších analýz a dalšího rozvoje webových stránek, může správce využívat svoje vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání údajů o užívání webových stránek a dalších komunikačních prostředků (dále jen „technické a anonymní údaje“). Berete na vědomí, že tyto technické prostředky a anonymní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce na získání statistických a technických informací o využívání webových stránek a na oprávněném zájmu zobrazovat uživatelům co nejrelevantnější reklamu. 8.2.  Technické a anonymní údaje zahrnují zejména:

  • Cookies a další informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou řetězce textu ukládané v paměti prohlížeče na počítači Uživatele. Ukládání cookies může být zakázáno nebo již uložené cookies vymazány prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Uživatel je oprávněn ukládání cookies odmítnout, avšak takové odmítnutí může způsobit snížení uživatelského komfortu nebo omezení některých funkcí Služby.
  • Obecné informace o užívání Služby jako je typ IP adresy, typ prohlížeče, časy přihlášení a odhlášení, příchozí a odchozí URL adresy apod., nebo anonymní údaje ohledně rozsahu a způsobů užívání Služby Uživateli. Anonymní údaje by měly představovat údaje, které nemohou být propojeny s konkrétním uživatelem, a to ať již v původní podobě nebo po provedení jejich zpracování.

8.3. Pro účely zpracování statistik návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics a nástroje Adwords, služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, Spojené státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace o užívání Služby generované cookie souborem jsou v tomto případě přenášeny a ukládány na Google servery v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely vyhodnocování užívání webových stránek a vytváření reportů ohledně aktivity Uživatelů určených pro správce, jakož i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webových stránkách a užívání internetu obecně. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, že taková třetí strana údaje zpracovává pro Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu uživatele s jakýmikoliv jinými údaji, které má k dispozici. Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů Googlem, a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google Analytics mohou uživatelé použít Google Analytics opt-out nástroj dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho internetového prohlížeče. Uživatelé mohou též nastavit své reklamní preference pomocí nástroje Google Adwords Ad Preferences. 8.4. Pro účely umístění relevantní reklamy využíváme nástroj DoubleClick společnosti Google provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“DoubleClick”). DoubleClick používá soubory cookies pro umístění relevantních reklam pro uživatele, zlepšení přehledů o výkonu kampaně nebo zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy znovu a znovu. Společnost Google používá ID souboru cookies k zaznamenávání reklam, které jsou umístěny v tom prohlížeči, a proto jim může zabránit opakovanému zobrazení. 8.5. Na našich stránkách používáme dále ‘Facebook Custom Audience’ a ‘Facebook Pixel’, produkty společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (” Facebook”). ´Facebook Pixel vytváří přímé spojení se servery Facebook. Informace o tom, že jste navštívili naše webové stránku, je tedy přenášena na společnosti Facebook. Facebook přidělí tyto informace Vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet a jste do něj přihlášeni. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které používají službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, jsou tyto informace také propojeny s Vaším uživatelským účtem. Pokud nejste uživatel Facebooku, nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na Facebooku při návštěvě našich webových stránek, nebude návštěva k žádnému Facebook účtu přiřazena. Další informace o ochraně Vašeho soukromí na Facebooku naleznete v rámci pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.  

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Zásady se řídí právem České Republiky, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 9.2. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na eMan e-mailem na adresu privacy@eman.cz nebo na telefonním čísle +420 222 202 222. 9.3. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5.2018.  

 


 

Naše aplikace – zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro DEZAS