Granty

Vybrané projekty spolufinancujeme s využitím evropských fondů.

Účast společnosti eMan s.r.o. na mezinárodních veletrzích

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Účast společnosti eMan s.r.o. na mezinárodních veletrzích”, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0­.0/18_167/0013389, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Marketing, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je účast společnosti na mezinárodních veletrzích v rámci Evropy. Účastí na těchto veletrzích žadatel navýší svoji výkonnost, dojde k navýšení objemu zakázek a získání nových klientů, případně vstupu na trhy nové. Místo realizace projektu je eMan s.r.o., Teslova 1266/7, 301 00 Plzeň.  

 

Projekt DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI EMAN 2022
(reg. číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004319)

Předmětem projektu je digitální transformace procesů společnosti eMan a.s. a jejich členění do nového komplexního manažerského informačního modulového systému. V rámci projektu dojde k významné optimalizaci, automatizaci a digitalizaci vnitřních procesů.

PDF verze (77 kB)

 

Aplikace eMan – VaV automatizovaných pokladen a příslušenství pro gastroprovoz
reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024871

Předmětem řešeného projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu unikátní PROTOTYPY systému automatizované pokladny, tácu a systému vah v rychloobrátkových gastro provozech.

PDF verze (75 kB)

 

Projekt Aplikace eMan
reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020354

Předmětem řešeného projektu je prostřednictvím experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu unikátní PROTOTYP decentralizovaného zabezpečovacího systému.

PDF verze (77 kB)

 

Projekt Vytvoření vizuálního modelovacího jazyka pro eMan a.s.
reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023769

Předmětem poptávané služby inovačního voucheru je vytvoření vizuálního modelovacího jazyka eMan Visual Language (EVL), který bude vytvořen zcela dle potřeb žadatele.

PDF verze (77 kB)

 

Inovace vnitřních procesů společnosti eMan
reg. číslo CZ.31.4.0/0.0/0.0/22_017/0003384

Předmětem projektu je nákup služeb odborného poradenství v oblasti digitální transformace s cílem zvýšení digitální úrovně a konkurenceschopnosti podniku. Konkrétně v oblastech: nákup a prodej, marketing a péče o zákazníky, datová integrace a analýza.

PDF verze (192 kB)

 

Digitalizace interních procesů společnosti eMan a.s.
reg. číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027563

Předmětem projektu je digitální transformace backoffice procesů společnosti eMan a.s. V rámci projektu dojde k významné optimalizaci, automatizaci a digitalizaci vnitřních procesů.

PDF verze (79 kB)