Případová studie

ABB
INFOSERVICE

Dokonalý přehled o robotech
na jednom místě

KLIENT:
ABB Robotika Česká republika
KDY:
2022 – 2023
ZADÁNÍ:
Vývoj aplikace pro servisní oddělení

O klientovi

ABB Robotika Česká republika

ABB Robotika a Automatizace

Co jsme
měli za úkol

Co jsme měli za úkol

Zadání klienta

Aplikaci jsme vyvíjeli pro servisní oddělení společnosti ABB Robotika Česká republika, pod které spadají tisíce robotů ve stovkách firem po celé České republice. Cílem bylo sjednotit komunikaci s klientem, zjednodušit ji a zefektivnit. Dříve klient pro monitoring, hlášení poruch robotů nebo běžnou provozní komunikaci využíval více forem komunikace jako např. e-mail a telefon, které vyplývaly z preferencí konečného zákazníka. Vzhledem k různorodosti používaných zařízení u koncových zákazníků jsme se dohodli, že aplikaci vyvineme pro webové a mobilní rozhraní pro operační systémy iOS i Android.

„Hlavním požadavkem byla intuitivní a easy to use aplikace.“

INTUITIVNÍ, PŘEHLEDNÁ
A PŘITOM KOMPLEXNÍ

INTUITIVNÍ, PŘEHLEDNÁ A PŘITOM KOMPLEXNÍ

Přední světový poskytovatel robotiky a procesní automatizace si vybral eMan

Do projektu jsme vstoupili v březnu 2022 a našim úkolem bylo vytvořit aplikaci, která bude srozumitelná, intuitivní a přehledná. Aplikace měla poskytovat všechny informace – ať už jde o provozní stavy, evidenci servisních zásahů, seznam robotů nebo vhodné příslušenství. Bylo potřeba myslet na responzivitu s ohledem na různorodost zařízení od PC přes mobil až po tablet, které klienti v provozu používají.

JAKÝM VÝZVÁM JSME ČELILI?

Důkladná příprava byla nezbytná

ZÁKLADEM BYLA SPOLUPRÁCE

Agilní přístup

Projekt byl řízen agilně. Do procesu byl intenzivně zapojen také náš klient, se kterým byl vývoj aplikace průběžně konzultován. Jednotlivé funkce se doplňovaly na základě reálných potřeb koncových zákazníků. Díky vzájemné spolupráci a intenzivní komunikaci zainteresovaných týmů – back-endu (spravovaného třetí stranou) a front-endu – a společným nacházením optimálnějších řešení se dařilo efektivně předcházet prostojům a urychlovat celý proces vývoje.

ZÁKLADEM BYLA SPOLUPRÁCE

Agilní přístup

Projekt byl řízen agilně. Do procesu byl intenzivně zapojen také náš klient, se kterým byl vývoj aplikace průběžně konzultován. Jednotlivé funkce se doplňovaly na základě reálných potřeb koncových zákazníků. Díky vzájemné spolupráci a intenzivní komunikaci zainteresovaných týmů – back-endu (spravovaného třetí stranou) a front-endu – a společným nacházením optimálnějších řešení se dařilo efektivně předcházet prostojům a urychlovat celý proces vývoje.

ZÁKLADEM BYLA SPOLUPRÁCE

Agilní přístup

Projekt byl řízen agilně. Do procesu byl intenzivně zapojen také náš klient, se kterým byl vývoj aplikace průběžně konzultován. Jednotlivé funkce se doplňovaly na základě reálných potřeb koncových zákazníků. Díky vzájemné spolupráci a intenzivní komunikaci zainteresovaných týmů – back-endu (spravovaného třetí stranou) a front-endu – a společným nacházením optimálnějších řešení se dařilo efektivně předcházet prostojům a urychlovat celý proces vývoje.

KLÍČEM BYLA TÝMOVOST

Vylepšování za běhu

„Máme kvalitní architekturu, která nám umožňuje efektivně škálovat tým. Na projektu jsme pracovali s týmem 10 lidí, jejichž práce se prolínala. Díky technologiím, které používáme, nedochází ke vzájemnému zdržování se jednotlivých týmů. To nám dává vysokou flexibilitu a efektivitu projektového řízení,“ vysvětluje Lubomír Švorčík, projektový manažer v eManu.

Komplexní přístup ke kontrole robotů

„Aplikace je dobře vyvážená, co se týká poměru jednoduchost/komplexnost. Zjednodušuje kontroly robotů širokému spektru pracovníků, monitoruje všechny události, prostřednictvím notifikací zákazníkovi oznamuje důležité informace od digitálního servisu ABB a také umožňuje využít chat se servisním specialistou. Aplikaci udržujeme napříč jednotlivými částmi, aby se programátor dokázal rychle zorientovat i v sekci, se kterou ještě nepracoval,“ vysvětluje Leoš Mikulka, Solution Architect v eManu.

Ve finální fázi projektu jsme ladili doplňující požadavky, které vyplynuly z používání aplikace v reálném provozu.

Aplikace by měla v budoucnu procházet dalším vývojem, v rámci kterého bude dále rozšiřována. 

Na začátku projektu jsme se zaměřili na jednotlivé procesní požadavky, kladli jsme důraz na flexibilitu rozhraní a budoucí rozšiřitelnost pro očekávané změny, jak z pohledu využívání celého systému, tak z pohledu designového. Abychom toho dosáhli, navrhli jsme uživatelské rozhraní, které nejen obsahovalo stávající funkce, ale také mělo potenciál pro další vývoj. Výsledkem byla aplikace, která splňovala současné potřeby konečných zákazníků, a zároveň poskytovala místo pro zlepšení, které se harmonicky začlenily do celkového konceptu.

POD LUPOU

iOS vs. Android

Od začátku jsme věděli, že mobilní aplikace chceme vyvíjet nativně, především kvůli udržitelnosti a požadavku na rychlost aplikace.  Pro vývoj verze aplikace pro Android jsme využili jazyk Kotlin, pro platformu iOS to byl jazyk Swift a webovou aplikaci jsme navíc upravili tak, aby byla optimalizována pro použití na iPadech. 

CO VŠECHNO UMÍ?

Aplikace přináší dokonalý přehled o všem, co se kolem jejich robota nebo robotů děje. Aplikace monitoruje všechny události, a právě díky notifikacím zákazník nepřijde o žádnou důležitou informaci od digitálního servisu ABB. Využít lze chat, přes který dostane uživatel pomoc s odhalením potenciální závady a jejím odstraněním. V případě urgentního problému lze přímo v aplikaci potvrdit hotline s non-stop servisní podporou. Stejně snadno může uživatel zobrazit v sekci Roboty přehled svých robotů ABB se všemi informacemi, které potřebuje. A pokud bude chtít poptat nové příslušenství, stačí si jednoduše vybrat z nabídky a poslat nezávaznou poptávku.

„Jsme velmi spokojení s naší spoluprací s eManem a jsme rádi, že jsme se stali partnery na plnohodnotné úrovni. Jejich přínos přesahuje pouhé splnění našich požadavků, protože jejich odborníci aktivně přicházejí s novými nápady a vylepšeními, navrhují inovativní funkce a poskytují cenné zpětné vstupy směrem k našim záměrům a úkolům. Díky dobře fungující souhře obou stran jsme v dubnu 2023 spustili naši novou aplikaci a již v prvním měsíci začalo aplikaci používat 30 % našich stálých zákazníků.“

Viktor Červený

Digital Service Manager, ABB
Robotics & Discrete Automation

„Aplikace si mezi uživateli získává čím dál větší popularitu.“

Výsledek

Komplexní informace o servisu robotů na jednom místě

Aplikace se okamžitě stala hitem mezi uživateli. Po jednom měsíci od uvedení (v dubnu 2023) si aplikaci stáhlo a začalo ji aktivně používat 30 % potenciálních zákazníků využívajících roboty od ABB. V říjnu 2023 to bylo již 68 %. Aplikace zefektivňuje komunikaci, zjednodušuje provoz robotů zákazníkům, umožňuje mít komplexní přehled o jejich stavu, a také rychlou komunikaci se servisním specialistou. Je jednoduchá, srozumitelná a přehledná.

Aplikace zastřešuje celý ekosystém servisu od konzultace, přes objednání náhradních dílu, instalace až po fakturaci. Aplikace je ve dvou jazykových mutacích. Umožňuje dva druhy přístupů – zákazníka a admina.

Co udĚLÁME PRO VÁS?

Zaujal vás projekt, který jsme realizovali pro ABB? Chcete si popovídat o tom, co můžeme udělat pro vás? Ozvěte se!