ČSOB POJIŠŤOVNA – pojištění průmyslových rizik thumbnail

ČSOB POJIŠŤOVNA – pojištění průmyslových rizik

Vytvořili jsme funkční prototyp a zadání pro nový nástroj ke sjednávání smluv. Umí nejen sjednat pojištění, ale i spravovat smlouvy, hromadné pojištění a také pojištění leasingu.

Klient:

ČSOB POJIŠŤOVNA a.s.

Realizace:

6/2020 – 11/2020

Cíle

Na základě úspěšných referencí a design sprintů v rámci skupiny ČSOB jsme byli poptáni, abychom navrhli online systém pro management pojištění průmyslových rizik. Bylo nutné vyjasnit požadavky a potřeby zákazníka, na jejich základě zhodnotit současné řešení a případně navrhnout nový funkční prototyp.

Cílem projektu bylo naplnění potřeby realizovat systém na sjednání a následnou pohodlnou správu:

 • pojištění průmyslových rizik,
 • pojištění flotil vozidel,
 • pojištění leasingu a hromadných smluv.

 

Jak to probíhalo?

Na začátku jsme potřebovali ujasnit a potvrdit cíle projektu, ověřit potřeby zákazníka a porovnat je s požadavky na systém. Uspořádali jsme workshop s cílem představit naši metodiku a ověřit potřeby zákazníka.

Workshopy

Před uspořádáním úvodního workshopu jsme prostudovali potřebnou dokumentaci a mohli tak vyjet do Pardubic, kde je centrála ČSOB Pojišťovny. Účastníků workshopu bylo zhruba 15.

Posledních několik let používáme iterativní metodiky vycházející ze SCRUM nebo KANBAN. U tohoto projektu jsme je zvolili také.

Analýza a consulting

Po potvrzení způsobu práce a nastudování veškeré dostupné dokumentace, jsme začali ujasňovat finální scope. Požadavků bylo, jak je vidět níže v textu, mnoho, a tak jsme zvolili jednoduchý a strukturovaný způsob evidence finálních funkcionalit systému prostřednictvím tzv. stromu funkcionalit. Po 3 týdnech a několika workshopech jsme měli jasně definovaný a ohraničený scope a čekala nás práce spojená s popisem integrovaných systémů a celkovou architekturou. 

Vzhledem k tomu, že pro popis systému potřebujete také popis datového modelu až do úrovně atributů, jsme začali současně při popisu architektury modelovat datové toky a zdroje.

V průběhu mapování systémů, které bude potřeba integrovat do celého řešení, jsme byli nuceni scope celého systému změnit. Forma zvolené iterativní metodiky se tak velmi vyplatila. Neustále jsme zpřesňovali cílovou podobu systému z pohledu popisu funkcionalit, architektury, rozhraní a datového toku a finální popis systému se nám začal postupně rýsovat.

Aby finální produkt zapadl do postupů zavedených v ČSOB a vyhovoval základně jeho budoucích uživatelů, byly potřeba intenzivní konzultace se zaměstnanci zákazníka.
Spolupráce celou dobu probíhala výborně.

Design

S finalizací hlavního scope nastoupili UX specialisté a společně s konzultanty vymysleli workflow aplikace, navigaci, způsoby zobrazení a komponenty, ze kterých bude systém složen. Vše tak, aby to odpovídalo posledním UX trendům a bylo vhodné pro responzivní zobrazení velkého množství dat z pohledu struktury, rozmanitosti i množství. Postupně vznikaly wireframy pro hlavní funkce a poté, co je zákazník zkontroloval a odsouhlasil, jsme dodělali méně významné funkcionality.

Na postupně vznikajících wireframech jsme si ověřili správnost zvoleného metodického postupu a znovu si potvrdili výhodu iterativní spolupráce.

Jakmile jsme vytvořili a ověřili správnost drátěného modelu. Celý prototyp aplikace jsme přizpůsobili požadovanému grafickému manuálu ČSOB Pojišťovny a vytvořili klikatelný prototyp.

Průběžné předávání a akceptace

Jak jsme zmínili výše, vznikající popis systému byl průběžně ověřován skupinou stakeholderů a zástupci uživatelů, ale i přesto bylo potřeba vše formálně schválit a hlavně ověřit se širokou základnou budoucích uživatelů systému, abychom měli jistotu, že je vše dle jejich představ.

Jaké byly největší výzvy?

 • Popis potřeb zákazníka vznikal a byl významně upřesňován pravidelně v průběhu projektu, což ovlivňovalo scope projektu.
 • Upřesnění budoucích integrovaných systémů vznikalo v průběhu projektu, což významně ovlivnilo scope projektu.
 • Vytvoření moderního nástroje s jednoduchou navigací pro tak konzervativní obor, jako je pojištění.

 

Co jsme dodali

 • Strom funkcionalit
 • Datový model
 • Seznam komponent
 • Podíleli jsme se na návrhu architektury a solution designu
 • Flow diagram
 • Wireframe model
 • Barevný klikatelný prototyp budoucího systému

Hlavní funkcionality popsaného systému

 • Dashboard s aktuální agendou pro každého uživatele
 • Správa obchodních případů
 • Správa nabídek
 • Zobrazení Scoringu klientů
 • Hodnocení rizik pojištění
 • Správa dokumentů spojených s agendou
 • Modelování tarifikace pojištění na různých předmětech pojištění
 • Správa souhrnných limitů
 • Zobrazení a modelace variantních nabídek
 • Správa úpisů
 • Správa smluv a jejich prolongace
 • Správa zobrazení reportů
 • Notifikace a messaging
 • Správa soupojištění a zajištění
 • Správa osob
 • Evidence korespondence

Benefity

 • Responzivní a moderní systém
 • Transparentní přehled o parametrech pojištění
 • Jednodušší schvalování
 • Automatizované procesy
 • Vše v jednom systému