UNIQA Inventura thumbnail

UNIQA Inventura

Inventarizace majetku: Proveďte inventuru majetku nebo zboží rychle a elektronicky

Realizace:

2016

 

O zákazníkovi

UNIQA pojišťovna, a.s. je pojišťovna, která svým klientům poskytuje služby v oblasti životního a neživotního pojištění. Patří dlouhodobě mezi 10 největších pojišťoven na českém trhu, kde působí od roku 1993. Je dceřinou společností rakouské pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group.

 

Zadání

Inventury majetku ve společnosti probíhaly papírovou formou. To bylo nešetrné k životnímu prostředí, a navíc velmi zdlouhavé a nepříjemné pro zaměstnance, kteří to měli na starosti.

Přáním zákazníka bylo převést tuto činnost do elektronické podoby a mít možnost vyexportovat seznam majetku do přehledné tabulky.

Náš úkol tedy spočíval ve vývoji a nasazení systému skenování čárových kódů pomocí bluetooth čtečky a nativního fotoaparátu přímo v tabletu.

 

Výzvy

Technické řešení pro nás nepředstavovalo žádný problém.

Trošku jsme se potýkali snad jen s tím, že majetek se nachází ve více než 100 pobočkách. Museli jsme proto přijít s takovým řešením, které bude funkční pro správu majetku napříč celou republikou.

Po celou dobu vývoje jsme také mysleli na to, že výsledek má co nejvíce usnadnit a zpříjemnit práci zaměstnancům klienta, kteří mají správu hmotného majetku ve své kompetenci. To ovlivnilo design aplikace a její návaznost na administraci klienta.

 

Řešení

Výsledná aplikace má dvě hlavní části, zaměstnaneckou a správcovskou. V zaměstnanecké části má pověřený zaměstnanec k dispozici seznam majetku k inventarizaci a jeho úkolem je načíst příslušné čárové kódy. Aplikace pak inventuru zapíše do backoffice systému. Správcovská část obsahuje více možností, například skenování majetku mimo inventuru.

Každá položka, tedy majetek, má svého majitele, adresu a přiřazenou místnost. Podle těchto kritérií je možné v aplikaci majetek i vyhledávat. Ke každému majetku lze navíc připojit poznámku, buď výběrem ze seznamu výchozích poznámek, nebo vložením vlastního textu.

Další možností, kterou aplikace nabízí, je správa převodu majetku. Všechny změny jsou samozřejmě zaznamenány do administrace klienta.

Výsledek

Naše aplikace UNIQA Inventura digitalizuje a zjednodušuje proces inventarizace majetku. Dříve probíhal papírově a offline, nyní je řešen za pomocí čteček čárového kódu. Nové řešení se skládá z backendu a administrace a mobilního zařízení Android. To je napojeno přes webové služby na backend a administraci klienta.

Výstupem je zjednodušení, zrychlení a zpřehlednění inventur. Díky aplikaci se doba inventurizace majetku snížila ze tří měsíců na jeden.

Řešení, které jsme vyvinuli, je navíc vhodné nejen pro inventuru majetku, ale také jiných hmotných položek, například zboží. Je relativně snadné aplikaci přizpůsobit konkrétním potřebám klienta.

Našim klientům jsme díky aplikaci od eManu poskytli neomezený přístup k nabízeným službám. Doporučil bych tuto společnost jako partnera každé firmě, která chce posunout zážitek svých zákazníků na vyšší úroveň.

Jan BlažekJan Blažek

Vedoucí oddělení IT systémy a infrastruktura
UNIQA pojišťovna a.s.