Případová studie

TENARIS

Oddaný budoucnosti průmyslu

KLIENT:
TENaRIS
KDY:
2020–2022
ZADÁNÍ:
zlepšení v oblasti sběru a sdílení dat z ústí ropného vrtu
Společnost Tenaris, globální výrobce a dodavatel potrubí pro těžbu ropy a zemního plynu, nás oslovila v momentě, kdy se rozhodla zlepšit své služby v oblasti sběru a sdílení dat z ropného vrtu do svého cloudu. Implementovali jsme řešení, které významně usnadní globální přístup k informacím kanceláři v Houstonu a zároveň zákazníkovi umožní v reálném čase vše sledovat a přijímat podporu.

O klientovi

Společnost Tenaris

Zákazníkem byla italská společnost Tenaris, mezinárodní výrobce a dodavatel ocelových trubek především pro energetický průmysl. Společnost je jedním z největších globálních hráčů v ropném a plynárenském průmyslu a má téměř dvacet tři tisíc zaměstnanců po celém světě.

Co jsme měli za úkol

Zadání klienta

Naše americká pobočka obdržela zadání a cíl byl jasný: zjednodušit monitoring celého procesu dokončování ropného vrtu v reálném čase a umožnit operátorovi vzdáleně celý proces monitorovat a asistovat mu. Nastavením čidel a alarmů budou moct předcházet „kritickým“ okamžikům, efektivně předcházet poruchám či na ně velmi rychle reagovat.

Jak celý proces probíhá?

Komplikovaná stavba vyžaduje okamžitou reakci

Vytvořit nový ropný vrt není snadná záležitost. Při prohlubování povrchu se používá velká ocelová pažnice, která zabraňuje tomu, aby se zemina bortila zpátky do vrtu. Když se pak dostanete hlouběji, potřebujete ještě druhý plášť, abyste zajistili terén, ale také umožnili hladký vstup a výstup vrtných nástrojů. Těsně před dokončením zavedete těžební pažnici, která zprostředkuje přístup potřebným nástrojům ke štěpení horniny a zároveň umožní kontrolované vytékání ropy, plynu a vody.

Dnes je celý tento proces monitorován lokálně operátorem prostřednictvím senzorů umístěných v zařízení. Kvalita práce je rozhodující pro životnost pouzdra po zahájení těžby. Pokud je totiž během procesu použit příliš velký kroutící moment, může se jeho životnost výrazně snížit.

Pokud nastane nějaký problém, provozovatel kontaktuje společnost Tenaris, která musí analyzovat hlášení o chodu pažnice. Počáteční diskuse mohou sice probíhat po telefonu, data a zprávy se vyměňují prostřednictvím e-mailu. Simulace se však musí provést na místě  a v mnoha případech je Tenaris nucen vyslat pracovníka na ropné pole osobně, aby ověřil, zdali je operace zdárně dokončena. Vyslání odborníka například z kanceláře v texaském Houstonu je nákladná a zejména časově náročná záležitost. Každá hodina pozastaveného provozu přitom znamená obrovské finanční ztráty.

„Dnes je celý tento proces monitorován lokálně operátorem prostřednictvím senzorů v zařízení.“

Výzvy a Překážky

Dlouhé časové prodlevy a chybějící informace

Původně byla data k dispozici na vzdáleném serveru a přístup k nim měly pouze vybrané osoby. Zpracování dat, jejich vyčištění, roztřídění a následné použití vzorů s určitou logikou zabralo řádově hodiny. Porovnávání skutečných výsledků s jejich modely připravenými před náběhovým procesem bylo zdlouhavé a ne vždy snadné. V mnoha případech bylo nutné výsledná zjištění projednat s provozovatelem vrtu, což vyžadovalo další čas na přípravu.

Pokud bylo potřeba před zahájením operace předat pokyny provozovateli na místě, mohl tento proces trvat i více než 24 hodin. Ve většině případů neměla společnost Tenaris možnost shromažďovat údaje od provozovatelů, pokud se nevyskytl problém. Proto jim chybělo mnoho informací, které by jim později mohly pomoci při odhalení některých předčasných poruch pažnic ve výrobě (závazky související s životností výrobků).

„Během několika měsíců pilotního provozu se nám podařilo vybudovat celý software...“

ŘEŠENÍ Problému

Celý software vybudován během několika měsíců

Řešením byl takzvaný Real Time Casing Running Monitoring (RTRCM) – monitoring běhu pouzdra v reálném čase. Společnost Tenaris přinesla k pomyslnému stolu porozumění problematice, které náš tým doplnil o technické dovednosti v digitálním prostoru. Využili jsme stávající cloudovou infrastrukturu MS Azure, kterou obchodní týmy nevyužívaly. Během několika měsíců pilotního provozu se nám podařilo vybudovat celý software pro rozpoznávání, metodiku zpracování příjmů a dat, konsolidaci dat a tvorbu ukazatelů. Pomohli jsme zdokonalit logiku analýzy, nastavit nové alarmy a zlepšit vizualizaci používaných dat.

Výsledek

Problém při stavbě vyřešen
do několika sekund

Důležité bylo ušetřit čas a být efektivnější – a to se podařilo. Díky našemu řešení lze data odesílat v reálném čase a na dálku. Do značné míry se díky výraznému poklesu počtu nehod povedlo nahradit nutnou přítomnost odborníků na místě. Dnes je již toto řešení zavedeno na několika amerických vrtech a dokáže odstranit potenciální problém během několika sekund, stejně jako probíhající práce na zpřístupnění tohoto nástroje „majitelům“ ropného pole.

Co udĚLÁME PRO VÁS?

Zaujal vás projekt, který jsme realizovali pro Tenaris? Chcete si popovídat o tom, co můžeme udělat pro vás? Ozvěte se!