Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) | eMan

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Letošní valná hromada společnosti eMan a.s. probíhala z důvodu epidemiologické situace formou mimo zasedání valné hromady - tzv. per rollam. Akcionáři zaslali svá rozhodnutí k návrhům rozhodnutí valné hromady v písemné formě. Lhůta pro doručení formulářů s vyjádřením akcionářů k návrhům rozhodnutí valné hromady skončila je dni 31. 5. 2021. Nyní vám přinášíme oznámení výsledků hlasování.

Co je součástí rozhodnutí – o čem se rozhodovalo?

  • Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020
  • Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
  • Určení auditora společnosti pro rok 2021
  • Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku z minulých let společnosti

KE STAŽENÍ

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady Společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Oznámení výsledků bylo zveřejněno rovněž v Obchodním věstníku.

 

Tomáš Čermák
Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com