Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady 2021 společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) | eMan

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady 2021 společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Letošní valná hromada společnosti eMan a.s. probíhala z důvodu epidemiologické situace formou mimo zasedání valné hromady - tzv. per rollam. Akcionáři zaslali svá rozhodnutí k návrhům rozhodnutí valné hromady v písemné formě. Lhůta pro doručení formulářů s vyjádřením akcionářů k návrhům rozhodnutí valné hromady skončila je dni 31. 5. 2021. Nyní vám přinášíme oznámení výsledků hlasování.

Co je součástí rozhodnutí – o čem se rozhodovalo?

  • Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020
  • Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
  • Určení auditora společnosti pro rok 2021
  • Schválení použití ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku z minulých let společnosti

KE STAŽENÍ

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady Společnosti eMan a.s. mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Oznámení výsledků bylo zveřejněno rovněž v Obchodním věstníku.

 

Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO