Informace o konání valné hromady společnosti eMan

eMan a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu. Akce se koná v úterý 27. června 2023 od 10 hodin v prostorách Kongresového centra Praha.

Pořad jednání valné hromady společnosti:

  1. Zahájení valné hromady; volba orgánů valné hromady;
  2. Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2022 a informací dozorčí rady dle ustanovení § 54 odst. 5 ZOK;
  3. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2022 a zprávy o vztazích;
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022;
  5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022;
  6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
  7. Závěr valné hromady.

 

Termín

Úterý 27. června 2023 10:00 hod. (prezence účastníků od 9:00 hod.)

 

Místo konání

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, Jižní salonek 223 (vchod č. 11). (odkaz na Google Mapy)

Parkování je možné přímo v objektu Kongresového centra (více informací).

 

Odkaz na vložení události do kalendáře

Související dokumenty

Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

RSS