E.ON Mobilní portál údržby thumbnail

E.ON Mobilní portál údržby

Mobilní aplikace portálu údržby: Práce vedená bezpečně a přehledně

Realizace:

2019–2020

Mobilní aplikace mPUD poskytuje možnost spravovat a organizovat pracovní příkazy pro techniky, kteří monitorují stav zařízení během distribuce elektrické energie

E.ON je přední český dodavatel elektřiny a plynu pro spotřebitele. Pro jeho interní zaměstnance jsme provedli kompletní přepis stávající mobilní aplikace, ve které zaměstnanci organizují pracovní příkazy a provádí jednotlivé kontroly elektrického rozvodu sítí a potřebných zařízení.

Vizuální stránku aplikace jsme zpracovali v souladu s grafickým manuálem společnosti E.ON.

 

Zadání klienta

Společnost E.ON se rozhodla přepracovat původní aplikaci zejména kvůli její uživatelské nespolehlivosti a časté ztrátě dat během přenosu.

Z hlediska UX byla aplikace neintuitivní a grafická stránka neodpovídala současným standardům.
Dále původní vývoj aplikace byl realizován pro konkrétní model tabletu, který již nemá vyhovující parametry, co se týče výkonu, rychlosti a výdrže baterie.

Požadavkem klienta byl kompletní redesign aplikace a její synchronizace s dlouhodobou snahou společnosti o digitalizaci systémů

Pro nás tedy bylo zásadní provést přepis stávající aplikace a realizovat ji na platformě Android.

Klient od tohoto přepisu očekával zlepšení fungování aplikace tak, aby byla splněna podmínka spolehlivosti přenosu dat pořízených od technika na mobilní backend.

 

Vývoj řešení

Projekt jsme realizovali v režimu FTFP (Fixed Time Fixed Price) a rozplánovali do standardních projektových fází: přípravné a analytické, implementační a testovací fáze. V rámci implementace jsme řešení integrovali na stávající řešení.

Nemohli jsme realizovat úpravy backendu, protože stará aplikace musela být po dobu vývoje stále v provozu.

Součástí dodávaného řešení byl kompletní redesign aplikace, kterou jsme realizovali v souladu s doporučeními pro mobilní platformu Android a firemními standardy E.ONu.

Součástí implementace byla správa pracovních příkazů, které připravují koordinátoři společnosti E.ON. Příkazy se dále synchronizují s backendem.

S těmito pracovními příkazy se propojí také entity zjištění závad, poruch a měření, které technici během svých naplánovaných činností pořizují na prohlídkách zařízení vysokého či nízkého napětí.

Pořízené entity jsou na vyžádání uživatelem zpětně synchronizovány na backend. Součástí přenosu dat jsou také binární data: fotografie, které mají pro zákazníka vysokou přidanou hodnotu, protože podle nich dokáže rozpoznat stav zařízení.

 

Výsledek

Aplikace umožňuje koordinátorovi kompletovat a uzavírat celý proces pracovního příkazu na backendu.

Protože jsme přepisovali stávající řešení, museli jsme kopírovat nastavené procesy pro stávající platformu. V rámci optimalizace se uvažuje o další fázi zlepšení procesů tak, aby vyhovovaly potřebám techniků a minimalizovaly přenosy dat.

Pro tuto fázi je plánovaná inkrementální synchronizace. Tu ovšem musíme nejprve implementovat na backendu a musí být v souladu se základní premisou, kterou jsme navrhovali na začátku projektu: minimalizací a bezpečností přenosu dat na backend.

Implementace mobilní aplikace byla vyvíjena pro specifické zařízení Samsung Tab Active 2 podporující Android 8.1. Samotná aplikace jsme vyvíjeli v Kotlinu za použití principů Clean Architecture.

Nakonec jsme aplikaci integrovali do stávajícího systému včetně mobilního backendu a identity managementu.