VeraLink: intuitivní řešení odvěkého problému thumbnail

VeraLink: intuitivní řešení odvěkého problému

Klient:

VeraLink Solutions, LLC

Realizace:

2020 – 2021

 

Projekt: platforma pro management certifikátů

Klíčové funkce:

  • pro dodavatele, zaměstnavatele, odbory, obce, vzdělávací subjekty a jednotlivce
  • spravujte svůj tým, pracovní pověření, projekty a dodržování předpisů jako na dlani

V množství informací, které musíme denně kontrolovat, se dá lehce ztratit. Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě, kde je podnikání založené na pracovních oprávnění a certifikacích, je velmi obtížné se ve všech relevantních údajích orientovat. Nejen pro zúčastněné společnosti, ale také pro pracovníky.

Každý den se v nelehké situaci ocitají firmy, které pro různé projekty shánějí zaměstnance s konkrétními pracovními oprávněními, které zároveň samozřejmě nesmí být expirované. Bez řádného prověření bezpečnostních školení dělníka na stavbu nevpustíte.

Je na každém zaměstnavateli mít přehled o certifikátech svých zaměstnanců. Jenže marně byste hledali systém, který:

  • by je soustředil na jednom místě,
  • upozornil vás na jejich případnou expiraci a
  • přístup do něj by mohl mít jak zaměstnavatel, tak jednotlivec.

Díky eManu se to ale změnilo – přivítejte VeraLink, platformu pro management certifikátů.

 

Nápad

S myšlenkou systému, který by fungoval jako centrální evidence certifikátů a vzdělávání potenciálních i současných zaměstnanců či kontraktorů, poprvé oslovil naši americkou pobočku Chris Bayardo v roce 2019. Problém nám tehdy ilustroval primárně na odvětví těžby ropy a zemního plynu, kde jsou požadavky na bezpečnost zaměstnanců, a tedy i na související osvědčení, velmi vysoké. Bezpočet certifikátů má zároveň omezenou platnost, takže hlídat jejich aktuálnost na projektech, kde pracují stovky zaměstnanců, je manuálně prakticky nemožné. Chtělo to proto něco jednoduchého a zároveň sofistikovaného, do čeho by měl přístup každý.
 

Realizace

CEO VeraLinku Chris Bayardo spatřil v platformě obchodní potenciál a měl plán, jak jej naplno využít – na nás pak bylo ho realizovat. Klient začínal s relativně malým týmem, který do té doby neměl tušení o náročnosti softwarového vývoje podobné platformy. Klienta jsme s celým procesem seznámili během úvodních schůzek a navrhli mu způsob provedení. Díky našemu rozsáhlému technologickému know-how a velké flexibilitě jsme byli schopni přijít s finálním řešením, definovat nejlepší infrastrukturu vzhledem k požadavkům a stvořit wireframe celého produktu již během jednoho měsíce.
 

„V eManu pracuje fantastický tým. Když chcete, aby vyskočili, už jsou dávno ve vzduchu.“

Chris BayardoChris Bayardo

Veralink Managing Partner & Bayardo Safety
CEO VeraLink Solutions, LLC


 

Podobu projektu jsme s klientem neustále ladili a díky našemu flexibilnímu způsobu práce jsme byli schopni na změny pružně reagovat. Projekt jsme zároveň vyvíjeli s vědomím, že se může v budoucnosti kdykoli rozrůst do dalších odvětví. Klientovi tak odpadají starosti spojené s většími zásahy do platformy z důvodu rostoucích požadavků.
 

Výsledek

Naostro jsme VeraLink spustili na konci roku 2020 a stoprocentní podpora našeho týmu byla samozřejmostí. Platformu momentálně využívají firmy z odvětví těžby ropy a zemního plynu, v budoucnu se však dá implementovat i do dalších odvětví.

Do rozhraní se v současnosti mohou připojovat tři různé subjekty:

Společnosti hledající pracovníky do svých projektů nebo např. pracovní agentury, které zprostředkovávají místa jednotlivcům, si po přihlášení do systému mohou zvolit, kolik lidí pro konkrétní práci potřebuji a jaká ověření mají mít. V rámci každého projektu pak společnost vidí, jak jsou na tom zaměstnanci se svými certifikáty a zdali není potřeba některé z nich obnovit.

Veralink také výrazně usnadňuje zaměstnavatelům správu všech pověření souvisejících s jejich spoluprací s poskytovateli služeb. Jasné a stručné uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům vyplnit všechny formuláře a dotazníky potřebné pro dodržování předpisů na jednom místě. To pomáhá zmírnit velkou část administrativní zátěže spojené s pracovním procesem.

Celý systém ověřování probíhá na pozadí – tak, aby klient (ať už jednotlivec nebo společnost) nemusel nic řešit a zároveň nedocházelo k neoprávněným úpravám. Na základě zadaných údajů (např. název firmy, číslo OP apod.) proběhne jejich ověření v některé z databází certifikátů a následně dojde k jejich potvrzení v systému. Odpadá tak starost s ověřováním platnosti nebo odhalováním padělků.

 

Hlavní výhody:

  • Jednoduché centralizované řešení
  • Méně času stráveného administrativou
  • Nižší náklady na mimořádné rekvalifikace
  • Vyšší bezpečnost práce
  • Přístup na jedno kliknutí

Zaujal vás projekt, který jsme realizovali pro VeraLink? Chcete si popovídat o tom, co můžeme udělat pro vás? Ozvěte se!

KONTAKTUJTE NÁS