FAQ - Jak investovat do akcií společnosti eMan | eMan

FAQ – Jak investovat do akcií společnosti eMan

Připravili jsme pro vás přehled praktických otázek a odpovědí. Informace se vám můžou hodit, pokud chcete investovat do akcií eManu, ale nevíte jak na to.

Jak investovat?

 1. kok: Vyberte si obchodníka, který pro vás obchod uskuteční. Máte k dispozici dva obchodníky s online platformou, a to: Fio Banka a Patria Finance. Můžete se samozřejmě taky obrátit na některého z členů burzy.
 2. krok: Založte si tzv. obchodní účet (pokud jej už nemáte), a to prostřednictvím obchodníka (viz předchozí krok). Je to snadné jako založit si účet v bance. Stačí vám doklad totožnosti a případně vyplnění investičního dotazníku.
 3. krok:  Nakupte se akcie
  Nákup probíhá prostřednictvím vámi vybraného obchodníka, a to:

  • Nákup akcií během úvodního 14denního upisovacího období. V případě akcií eManu je tímto obdobím 17. až 31. srpen 2020.
  • Nákup akcií po skončení primárního úpisu (tedy kdykoli později).

Návod jak investovat najdete také na stránkách trhu PX Start.

 

Kde jsou akcie eManu obchodovány

Akcie jsou obchodovány na trhu PX Start, který je součástí Burzy cenných papírů Praha. Trh PX Start je obdoba velké burzy určená pro menší a střední české firmy. 

 

Kdy můžu investovat?

Primární úpis akcií probíhá v období 17. srpna 2020 (10 hod.) – 31. srpna 2020.

Nákup akcií může realizovat i po skončení primárního úpisu prostřednictvím běžného obchodování na trhu PX Start pražské burzy.

 

Jaká je minimální částka investice?

Výše minimální investice – lot – se liší u každé společnosti. V případě akcií eManu je velikost lotu definována takto:

lot = 500 ks akcií (25,5 – 28 tis. CZK) 

 

Kolik se nabízí akcií a za jakou cenu?

 • Počet nabízených akcií: max. 914 tis. kusů
 • Minimální cena akcie: 51 Kč/ks
 • Maximální cena akcie: 56 Kč/ks

 

Jaké jsou parametry emise?

 • Druh akcií: kmenová
 • Forma cenného papíru: na jméno
 • Podoba cenného papíru: zaknihovaná
 • ISIN: CZ0009009718
 • Měna emise cenných papírů: CZK

 

Jaké další podklady mám jako investor k dispozici?

Všechny emise přijímané na trh PX Start musí vypracovat prospekt, který schvaluje regulátor – Česká národní banka. Obsah prospektu je dán legislativou EU a obsahuje kompletní popis emitenta včetně popisu rizikových faktorů ovlivňujících jeho podnikání. 

Unijní prospekt pro růst akcie spol. eMan a.s. (PDF, 2,5 MB)
Unijní prospekt pro růst akcie spol. eMan a.s. – DODATEK 1 (PDF, 1,5 MB)

 

Dalším zdrojem informací je analýza. Emitent musí nechat při svém vstupu na trh vypracovat analýzu, kterou poté každý rok nezávislý analytik aktualizuje. V našem případě analýzu vypracovala společnost Starteepo.

Analytická zpráva (12.8.2020) (PDF, 464 kB)

 

Dalším zdrojem informací je dokument s výsledky právní prověrky emitenta (due diligence), který vypracovala právní kacelář Havel & Partners.

Zpráva o výsledcích limit. právní prověrky (14.8.2020) (PDF, 487 kB)

 

Samozřejmostí je publikace výroční zprávy v zákonem daném termínu a zveřejňování všech kurzotvorných informací v průběhu roku. Všechny tyto informace zveřejňujeme na naší webové stránce Pro investory.

 

Kdo jsou stávající vlastníci před vstupem na burzu?

 • 4 spoluzakladatelé – Jiří Horyna, Jan Horyna, Michal Košek, Tomáš Čermák (každý vlastní po 12,76 %)
 • 22 členů týmu eMan (jmenný seznam viz. informace na justice.cz)

 

Máte nějaké další dotazy? Ozvěte se nám.

 


UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Akcie společnosti eMan, a.s. jsou nabízeny na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. („trh START“) na základě unijního prospektu pro růst vyhotoveného ke dni 14.8.2020 a schváleného Českou národní bankou ke dni 15.8.2020 („Prospekt“) a jeho dodatku č. 1 vyhotoveného ke dni 21.8.2020 a schváleného Českou národní bankou ke dni 22.8.2020 („Dodatek prospektu“). Prospekt byl uveřejněn zde, Dodatek prospektu byl uveřejněn zde.

Dodatek prospektu aktualizuje Prospekt ve smyslu čl. 23 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES a je třeba jej číst vždy společně s Prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky).

Schválení Prospektu a Dodatku prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení akcií, které jsou ze strany společnosti eMan, a.s. nabízeny na trhu START.

Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s Prospektem a Dodatkem prospektu, nežli učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií společnosti eMan, a.s.

Tomáš Čermák
Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com