Xamarin: Struktura iOS projektu (díl 4) | eMan

Xamarin: Struktura iOS projektu (díl 4)

V minulých částech jsme měli možnost si vyzkoušet základní aplikaci v Xamarin i Visual studio projektu. Předtím než se začneme zabývat kroky k vytvoření komplexnější aplikace se podíváme postupně na strukturu nejdříve iOS, poté i Android projektu.

Základním kamenem Xamarin aplikací je jako v případě jiných  projektů  v dotnet rodině  tzv. Solution, která se skládá z Projektů. Projekty se od sebe liší knihovnami a funkcemi a mohou být např. typu iOS, Android, WP nebo PCL či Shared.

eMan_blog4_1

Solution Explorer

Každý projekt obsahuje položky Properties a References. Položka Properties je tvořená souborem AssemblyInfo, která specifikuje informace a verzi projektu. V References se nalézají všechny přidružené lokální knihovny, projekty a nuget balíčky, které jsou napojené na daný projekt.

Asset Catalogs

Ikona AssetCatalogs sdružuje všechny AssetCatalogy, ve kterých se schovávají grafické a datové zdroje aplikace např. ikonky aplikace, obrázek pro splashscreen atd. Struktura je jednoduchá.

eMan_blog4_2

Asset Catalogs

Komponenty

Komponenty jsou speciální části aplikace, které pocházejí z dílny Xamarinu a dají se přidat přes Xamarin Component Store. Skládají se z nuget balíčku, jednoduchého příkladu jak ho používat a grafiky. Balíčků je celá řada a jsou buď zadarmo nebo za jednorázový poplatek.

eMan_blog4_3

Komponenty

Ostatní

Zbytek projektu je tvořen těmito třidami a soubory:

  • AppDelegate – obsahuje metody, které tvoří životní cyklus iOS aplikace
  • Main.Storyboard – soubor s grafickou definicí obrazovek a jejich propojením. Jednotlivé obrazovky se dají také tvořit v souborech XIB
  • ViewController – soubor obsahující logiku pro každou obrazovku
  • Main – vstupní bod do aplikace
  • Info.plist – soubor, ve kterém se vyplňují informace o aplikaci. Mezi ně patří např. nejnižší podporovaná verze, číslo buildu, podporované zařízení či zapnutí nebo vypnutí podpory Push notifikací

 

eMan_blog4_4

Info.plist

 

Další krok

V dalším díle se můžete těšit na popis struktury Android projektu.

 

Předchozí díly seriálu:

Xamarin: Hello world ve Visual Studiu (díl 3)

Xamarin: První kroky (díl 2)

Xamarin: Představujeme nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací (díl 1)

Vojtěch Mádr
Xamarin project manager
Vojtěch je mobilní vizionář a odborník na Xamarin. Jeho záměrem je propojit zajímavé lidi a sdílet nové informace a projekty.

EMAN EUROPE

eMan s.r.o.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC.
Tower Executive Suites
19901 Southwest Fwy
Sugar Land, TX 77479
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com