Zveřejnění dodatku k unijnímu prospektu a otevření knihy objednávek na burzovním webu | eMan

Zveřejnění dodatku k unijnímu prospektu a otevření knihy objednávek na burzovním webu

V sobotu 22. srpna 2020 jsme na našem webu zveřejnili dokument Dodatel 1 k Unijnímu prospektu pro růst akcie spol. eMan. Dnes 24. srpna 2020 pražská burza na svém webu zveřejnila knihu objednávek k akciím eMan.

Na základě požadavku regulátora trhu (ČNB) byl doplněn Unijní prospekt pro růst akcie spol. eMan o Dodatek 1, který obsahuje mezitimní hospodářské výsledky za první pololetí 2020 a prognózu hospodaření společnosti pro období 2020 – 2024. Údaje byly již dříve zveřejněny v dokumentu Informační memorandum. Dodatek prospektu je ke stažení zde.

Dnes v 10 hodin Burza cenných papírů Praha zveřejnila knihu objednávek, která bude uzavřena 31. srpna ve 12 hodin. Průběžný stav úpisu mohou investoři sledovat zde.

 


 
UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Akcie společnosti eMan, a.s. jsou nabízeny na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. („trh START“) na základě unijního prospektu pro růst vyhotoveného ke dni 14.8.2020 a schváleného Českou národní bankou ke dni 15.8.2020 („Prospekt“) a jeho dodatku č. 1 vyhotoveného ke dni 21.8.2020 a schváleného Českou národní bankou ke dni 22.8.2020 („Dodatek prospektu“). Prospekt byl uveřejněn zde, Dodatek prospektu byl uveřejněn zde.

Dodatek prospektu aktualizuje Prospekt ve smyslu čl. 23 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES a je třeba jej číst vždy společně s Prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky).

Schválení Prospektu a Dodatku prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení akcií, které jsou ze strany společnosti eMan, a.s. nabízeny na trhu START.

Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s Prospektem a Dodatkem prospektu, nežli učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií společnosti eMan, a.s.

Tomáš Čermák
Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

EMAN EUROPE

eMan a.s.
U Pergamenky 1145/12
170 00 Praha 7
Česká republika

Zobrazit na mapě

+420 222 202 222
info@eman.cz

EMAN NORTH AMERICA

eMan Solutions LLC
The Cannon Houston
1334 Brittmoore Rd
Houston, TX 77043
United States of America
Zobrazit na mapě

+1 (346) 232 2867
hello@emanglobal.com