Česká společnost eMan pomáhá i na ropných vrtech v Texasu [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Tenaris by eMan

Software house eMan znova dokazuje, že světový byznys jde dělat i z Česka. Tentokrát pomohl společnosti Tenaris najít řešení při práci na ropných vrtech v Texasu.

Společnost Tenaris se rozhodla vylepšit svůj způsob práce v oblasti sběru a sdílení dat z ropných vrtů v americkém Texasu. Jejím cílem bylo usnadnit sledování procesu dokončování vrtu v reálném čase a umožnit operátorům provádět vzdálenou asistenci. Nově nastavené alarmy umožní předvídat „kritické“ okamžiky a zároveň detailnější hodnocení stavu speciálního potrubí.

 

Jak celý proces probíhá?

Těžba „tekutého zlata“ je sofistikovaný a technicky náročný proces. Nastavit ho tak, aby byl co nejefektivnější a nedocházelo ke zbytečným komplikacím a časovým prodlevám i finančním ztrátám, chce notnou dávku víceoborové expertízy.

Jose Lazaro, ředitel severoamerické pobočky společnosti eMan, vysvětluje: „Při zakládání nového ropného vrtu se při prohlubování povrchu využívá velká ocelová pažnice. Ta má za úkol zabránit zemině, aby se hroutila zpět do vrtu. Při dosažení větší hloubky je dále nutné použít druhý ochranný plášť, který stabilizuje terén, ale také umožní plynulý vstup a výstup vrtných nástrojů. Těsně před dokončením vrtu je zavedena těžební pažnice, která umožňuje nástrojům přístup k lámání hornin a zároveň kontrolovaně propouští ropu, plyn a vodu.“

Nastane-li při těžbě problém, musí provozovatel vrtu kontaktovat společnost Tenaris, která následně analyzuje hlášení o chodu pažnice. Počáteční diskuse mohou sice probíhat po telefonu nebo e-mailu, simulace se však musí provést přímo na místě. A v mnoha případech musí Tenaris vyslat pracovníka na ropné pole osobně, aby ověřil, jak je operace dokončena.

Cestovat například z kanceláře v texaském Houstonu je často velmi neefektivní, časově náročné a nákladné a v případě špatně vyžádaných plášťů ropovodů se hodiny pozastaveného provozu mohou rovnat velkým ztrátám na příjmech.

 

Problém při stavbě vyřešen do několika sekund

Jako řešení navrhli vývojáři z eManu takzvaný Real Time Casing Running Monitoring (RTRCM) – monitoring běhu pouzdra v reálném čase. „Během několika měsíců pilotního provozu se nám podařilo vybudovat celý software pro rozpoznávání, metodiku zpracování příjmů a dat, konsolidaci dat a tvorbu ukazatelů. Zdokonalili jsme logiku analýzy, nastavili nové alarmy a zlepšili vizualizaci používaných dat,“ doplňuje Lazaro.

Důležité bylo ušetřit čas a být efektivnější – a to se podařilo. Díky tomuto řešení lze data odesílat v reálném čase a na dálku. Díky výraznému poklesu počtu nehod se také povedlo omezit nutnou přítomnost odborníků na místě. Dnes je již toto řešení zavedeno na několika amerických vrtech a dokáže odstranit potenciální problém během několika sekund, stejně jako probíhající práce na zpřístupnění tohoto nástroje „majitelům“ ropného pole.

Společnost eMan působí v americkém Texasu již od roku 2018 a má zde za sebou řadu úspěšných projektů. „Jsem rád, že můžeme nabízet služby na obou stranách zeměkoule. USA je kolébkou technologií a inovací a my jsme součástí dění. V Houstonu máme blízko k největším společnostem ať už z oblasti ropného průmyslu, zdravotnictví nebo vesmírných technologií,“ říká Michal Košek, CEO společnosti eMan.

 

Tisková zpráva ke stažení (.docx, 24 kB)

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Tomáš Čermák
člen představenstva, eMan a.s. & CMO

RSS